Annie van Heesbeen

4 december 1935 - 8 juli 2021

“Mijn leven gaf ik inhoud
door er te kunnen zijn voor anderen.”