Corrie Kleijngeld-Brok

25 maart 1925 - 21 juni 2022

Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.