Leo Mutzers

15 september 1943 - 8 november 2023

Zover we konden zijn
we met je meegegaan

Nu moeten we
je laten gaan

Het is goed zo …

 

Leo is zaterdag 11 november door zijn dochters Karin en Jolanda naar het crematorium begeleid.