Riek van Loon-van Soelen

15 november 1940 - 21 november 2022

Het is een wonderbaar iets
een moeder:
Anderen mogen u lief hebben,
uw moeder alleen begrijpt u,
ze werkt voor u,
bemint u,
vergeeft u alles wat ge doet,
ze bidt voor u, en het enige
kwaad dat ze doet,
is te sterven en u te verlaten.