0416 85 14 05

Van Gorp Uitvaartzorg

Voorbereiding

Voorbereiding van een uitvaart

Steeds meer mensen bereiden samen met ons hun uitvaart voor. Al voor het moment van overlijden. Dit heeft voordelen. Voor de overledene: wensen worden gerespecteerd. Voor de nabestaanden: zorgen worden uit handen genomen. 


Wensen uitvaart bespreken

Als het einde van het leven in zicht komt, is het goed om na te denken over de voorbereiding van het afscheid. Veel mensen maken een afspraak voor een zogenaamd wensengesprek. Wij komen thuis op bezoek en bespreken alles wat er rondom een uitvaart geregeld moet worden. Vaak is de persoon die gaat overlijden hierbij aanwezig.

Uitvaartwensen staan tijdens het gesprek centraal. Het gaat niet alleen over de begrafenis of de crematie, maar ook over de dagen tussen overlijden en uitvaart. Wij vertellen precies wat er kan en wat er mag. Daarnaast komen we met ideeën om het afscheid persoonlijk te maken. Na het overlijden regelen wij dan alles zoals afgesproken. De nabestaanden kunnen zich richten op datgene waar het echt om gaat: afscheid nemen.

Wensen en financiën op schrift

Na het bezoek maken wij een samenvatting van het gesprek. Hierdoor is voor iedereen duidelijk wat er rondom de toekomstige uitvaart is afgesproken. Soms is nog niet over alles een beslissing genomen. Ook dat wordt meegenomen en op schrift gezet. Daarnaast stellen wij een overzichtelijke begroting op van de kosten.

Hierdoor weet je vooraf precies waar je aan toe zult zijn. Wij houden rekening met uitvaartverzekeringen. Je kunt altijd voor Van Gorp Uitvaartzorg kiezen, zowel bij kapitaal- als bij naturaverzekeringen. Soms wil de verzekeraar zelf de uitvaart regelen. Je bent hiertoe niet verplicht. Wij garanderen je dat Van Gorp Uitvaartzorg nooit duurder is. Als je een goede verzekering hebt, worden alle kosten vergoed.


Gratis en vrijblijvend

Een wensengesprek is gratis en vrijblijvend. Ook aan het op schrift zetten van wensen en het uitwerken van de begroting zijn geen kosten verbonden.

Vaak hebben we in de periode voor het overlijden regelmatig contact. Je krijgt dan een goede indruk van onze persoonlijke werkwijze.

Zelf uitvaart voorbereiden

Sommige mensen vinden het te vroeg om in gesprek te gaan, maar willen wel hun voorkeuren vastleggen. Hiervoor hebben wij het boekje ‘Wensen voor mijn uitvaart’ samengesteld. Je kunt een of meerdere exemplaren gratis bij ons bestellen. Een ingevuld boekje kun je het beste bewaren bij je belangrijke papieren. Mocht je plotseling komen te overlijden, dan weten je nabestaanden in elk geval wat jouw uitvaartwensen zijn.

Wensengesprek geeft rust

Het is goed als jouw nabestaanden weten hoe jij over de laatste levensfase en over de uitvaart denkt.

Ondanks hun grote verdriet moeten zij veel regelen en beslissen. Je kunt ervan op aan dat een wensengesprek rust geeft.


Geef een reactie