Bijeenkomst van families voor wie wij een uitvaart mochten verzorgen in de periode juli tot en met december 2019. Samen houden we de herinnering levend. De bijeenkomst vindt plaats in De Leest in Waalwijk en begint om 10.30 uur.

Aanmelden bij Yvonne van Gorp.

Mail yvonne@vangorpuitvaartzorg.nl

Telefoon 06 5021 6251

De bijeenkomst was gepland voor 22 maart, maar is verplaatst naar 7 juni.