Aanhefteksten

Heden overleed

Thuis is overleden

In liefde gedenken wij

Rustig weggegleden uit het leven

In alle rust is overleden

Strijdbaar tot het einde

Heden verloren wij onze geliefde

Plotseling niet meer in ons midden

Wij treuren om het verlies van

Wij nemen afscheid van

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van

Langzaam gleed hij/zij van ons weg

Wij hebben afscheid moeten nemen van

Groot is ons verdriet na het overlijden van

Vandaag is kalm en rustig ingeslapen

Thuis is rustig in zijn slaap overleden

Wij laten u weten dat op …. is overleden

Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen

Bij het opgaan van de zon is overleden

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren

Met liefde hebben wij afscheid genomen van

Woorden schieten tekort bij het overlijden van

Op een stralende lentedag ging van ons heen

In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan

In de schemering van zijn/haar leven is rustig weggegleden

Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons

Wij zijn ontroerd door het overlijden van

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven

Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van

Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen

Te vroeg hebben wij afscheid genomen van

Moegestreden heeft hij/zij de regie uit handen moeten geven

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan

Na een schitterend leven is overleden

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen

Na en rijk en voltooid leven nemen is overleden

Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze …..

Na een rijk en schilderachtig leven begint hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis

Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is overleden

Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan

Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede

Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden

Dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor ons heeft betekend.
Wij zullen hem enorm missen.

Omringd door allen die hem/haar lief waren, is na een kortstondig ziekbed toch nog onverwachts van ons heengegaan

Na een periode van drie jaar ernstig ziek zijn, is vredig van ons heengegaan

Nog midden in het leven en vol ideeën voor de toekomst is, na een kortstondig en hevig ziekbed, overleden

Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen en ondanks de wil om te blijven leven, is na een hevige strijd overleden

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van

De liefde van mijn leven is tenslotte toch overleden

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is thuis overleden

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is vredig ingeslapen

In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van

Je hebt genoten van het leven en wij van jou

Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op … jarige leeftijd ingeslapen

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van

Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden

Gehuld in de warmte van wie hem/haar liefhadden is overleden

Rustig en heel natuurlijk is in zijn/haar slaap overleden

Er is een einde gekomen aan het leven van

In de kracht van zijn/haar leven ging onverwacht van ons heen

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden

Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden

Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve … het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg die zij de laatste jaren mocht ontvangen in woonzorgcentrum …

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die hij/zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden

Hij/zij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen

Met veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud en eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met verdriet afscheid van

Met bewondering en respect voor de kracht waarmee hij/zij zijn/haar laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van

Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan

Intens verdrietig zijn wij door het onverwachte overlijden van onze geliefde

Geschokt omdat het zo snel ging, en intens verdrietig door dit grote verlies, hebben wij afscheid moeten nemen van

Ontzet, intens verdrietig en verslagen zijn we door het noodlottig overlijden van

Door een noodlottig ongeval werd uit ons midden weggerukt

Aan iedereen die van …. houdt laat ik weten dat hij/zij is overleden

Mijn lieve …. komt niet meer thuis van zijn wandeling

Mijn leven was een feestje, er kwam alleen te vroeg een einde aan

Hij/Ze heeft genoten van het leven, vol optimisme en levensdrang.
Betekenisvol en troostend voor ons allen, geeft hij/ze ons de kracht verder te gaan.

Dankbaar zijn wij voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend.
Wij zullen hem/haar enorm missen.

Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat, geven wij u kennis van het heengaan van

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde.

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij.

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan.

Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen

… heeft de strijd tegen de tijd opgegeven en kan nu van een tijdloze rust genieten

Na jaren waarin haar geest langzaam doofde, heeft nu haar rust gevonden

In zijn/haar … levensjaar is teruggekeerd in de kringloop van de natuur