Quotes

Het is goed zo …

Alles is nu anders zonder jou

Als leven lijden wordt, is sterven een gewin

Bevrijd van tijd en ruimte

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren

De boom is geveld

De dood kwam onverwacht maar zacht

De hemel heeft er een ster bij gekregen

Muziek was zijn lust en zijn leven

De seizoenen van het leven voltooid

De vonk dooft, het vuur blijft

De wil was er nog, de kracht niet meer

Een kleurrijk mens is heengegaan

Een markant persoon is niet meer

Een mensen-mens is niet meer

Een reis over hoge toppen en diepe dalen is voltooid

Een vechter tot het laatst

Eenvoud, kenmerk van het ware

Eindelijk rust

Eindelijk vrij

Eindelijk was daar de lente …

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan

Er viel niets te kiezen

Er viel nog zoveel te genieten

Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet

Het boek is uit, het was prachtig

Het feest is afgelopen …

Het is mooi geweest

Het leven helemaal geleefd

Het leven is een prachtig avontuur

Het leven is overgegaan in herinneringen

Het was mooi, het is goed zo

Hij had het leven zo lief

Hij/zij heeft mij zoveel geluk gebracht

Houden van is laten gaan, hoe moeilijk het ook is

Ik ga naar huis …

Ik heb een mooi leven gehad

Ik heb mijn best gedaan

In al haar eenvoud was hij/zij groot

Je leeft om onderweg te zijn, niet om aan te komen

Je was mijn maatje, je was mijn alles

Langzaam is het leven opgehouden

Liefde en vriendschap zijn de zin van ons bestaan

Liefde reikt over de tijd heen

Mijn dag was mooi.
De nacht mag komen.

Mijn lief is van mij weggegaan

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt

De grenzeloze liefde die zij heeft uitgestraald,
wordt nu in eindeloze herinneringen vertaald

Als onze liefde voor jou je had kunnen redden,
dan was je er nu zeker nog geweest

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was

Als het met jullie goed gaat,
gaat het met mij ook goed

De cirkel is rond

De levenscirkel van … is gesloten

Zo mooi, zo zacht was ze,
een rozenblad geblazen
door de warme zomerwind

In een wolk van liefde opgenomen

Afscheid nemen is
alle mooie herinneringen meedragen

Van het concert des levens
krijgt niemand een program

Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig

Mijn troost is dat je er ooit was

Naar waarde genoten

Niet het vele is goed, maar het goede is veel

Niet in de aarde begraven, maar in ons hart

Niet te bevatten

Nooit meer pijn

Nu is de stilte compleet

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

Glimlach als jullie aan me denken

Onze toekomst samen is anders bepaald

Terug naar de bron van eeuwig leven

Uit ons oog, maar nooit uit ons hart

Vaak te laat, maar nu te vroeg

Verdriet is de prijs van de liefde

Wie weet dansen ze boven ook wel

Wij kunnen het nog niet geloven

Wij zullen je missen, iedere dag

Woorden schieten tekort

Zij zocht altijd haar eigen weg

De mooiste bloem wordt het eerst geplukt

Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen

Zonder jou is alles anders

Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden

Degenen die ik liefheb, heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad terug te zien

Treur niet dat ik gestorven ben,
maar wees blij dat ik geleefd heb

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Een reiziger die de avonturen niet uit de weg ging
en daardoor de jongen bleef die hij altijd was

Het mooiste wat je kunt achterlaten
zijn sporen van liefde

We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden

Wat het einde is voor de rups
is voor de vlinder het begin

Herinner mij, herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog deed en kon

We staan niet altijd stil bij het woord ‘samen’,
maar het is een groot gemis, als ‘samen’ uit je leven is

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Als leven lijden wordt, is rusten goed

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst

Midden in het leven, nog zoveel te geven
Ideeën en plannen te over, in één keer voorbij…

Ik neem geen afscheid van de dingen,
maar alles neemt afscheid van mij

Vanuit het mysterie van het leven naar het eeuwige mysterie …

De man van mijn dromen is dat nu weer

Tot het laatste moment onsterfelijk

Muziek was de stem van zijn/haar leven

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen…

Een leven vol muziek heeft het slotakkoord bereikt.
In onze harten klinken prachtige melodieën na.

De mooiste reis is de terugreis

Begonnen aan zijn laatste vlucht

Als een schip achter de horizon verdwijnt,
is het niet verdwenen.
Je kunt het alleen niet meer zien.

De wind is gaan liggen,
de zeilen zijn gestreken,
het anker is uitgeworpen

Zijn koffer stond gepakt voor de eeuwigheid.
Hij is op weg naar zijn geliefde.

Zijn wil om te overleven
is overwonnen door de dood

Het leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren

Juist nu je er niet meer bent,
zul je altijd bij ons zijn

Die ene stoel blijft leeg